POUŽÍVANÉ SYMBOLY PRO ÚDRŽBU TEXTILIÍ PODLE PLATNÉ NORMY

PRANÍ  
Vanička znázorňuje zpracování praním v domácnosti (ručně nebo strojově). Používá se na poskytování informací o maximální teplotě při praní a maximálním mechanickém působení při praní, jak je znázorněno v tabulce 1.
Tabulka 1 - Symboly postupů praní
Symbol Postup praní
- maximální teplota praní 95 °C
- normální postup
- maximální teplota praní 70 °C
- normální postup
- maximální teplota praní 60 °C
- normální postup
- maximální teplota praní 60 °C
- šetrný postup
- maximální teplota praní 50 °C
- šetrný postup
- maximální teplota praní 40 °C
- normální postup
- maximální teplota praní 40 °C
- šetrný postup
- maximální teplota praní 40 °C
- velmi šetrný postup
- maximální teplota praní 30 °C
- normální postup
- maximální teplota praní 30 °C
- šetrný postup
- maximální teplota praní 30 °C
- velmi šetrný postup
- ruční praní
- maximální teplota 30 °C
- výrobek se nesmí prát
BĚLENÍ
Trojúhelník znázorňuje postup bělení (viz tabulka 2).
Tabulka 2 - Symboly bělení
Symbol Postup bělení
- může se použít jakýkoliv bělicí prostředek
- může se použít pouze oxidační / bezchlórový bělicí prostředek
- výrobek se nesmí bělit
SUŠENÍ
Čtverec s kruhem uvnitř znázorňuje sušení v bubnové sušičce po postupu praní, nastavení maximální teploty je znázorněno jednou nebo dvěma tečkami umístěnými uvnitř symbolu, jak je znázorněno v tabulce 3.
Tabulka 3 - Symboly sušení v bubnové pračce
Symbol  Postup sušení v bubnové sušičce
  - může se sušit v bubnové sušičce při normálním programu
  - může se sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení
  - nesmí se sušit v bubnové sušičce
Symbol Postup přirozeného procesu sušenia
  - sušení zavěšením na šňůře
  - sušení odkapáváním na šňůře
  - sušení v rozprostřeném stavu
  - sušení odkapáváním v rozprostřeném stavu
  - sušení zavěšením na šňůře ve stínu
  - sušení odkapáváním na šňůře ve stínu
  - sušení v rozprostřeném stavu ve stínu
  - sušení odkapáváním v rozprostřeném stavu ve stínu
ŽEHLENÍ
Žehlička znázorňuje postup domácího žehlení a mandlování s použitím páry nebo bez použití páry. Nastavení maximální teploty je znázorněno jednou, dvěma nebo třemi tečkami, umístěnými v symbolu, jak je znázorněno v tabulce 4.
Tabulka 4 - Symboly žehlení
Symbol Postup žehlení
- žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 200 °C
- žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C
- žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C, bez páry
- žehlení s párou může způsobit nevratné poškození
- výrobek se nesmí žehlit
PROFESIONÁLNÍ OŠETŘOVÁNÍ TEXTILIÍ
Kruh znázorňuje postup chemického čištění a mokrého čištění textilních výrobků (kromě přírodních usní a kožešin), prováděného profesionály. Poskytuje informace o jednotlivých postupech čištění, jak je popsáno v tabulce 5.
Tabulka 5 - Symboly profesionálního ošetřování textilií
Symbol Postup suchého chemického čištění
- profesionální chemické čištění v tetrachlorethylenu a všech rozpouštědlech uvedených pro symbol F
- normální postup
- profesionální chemické čištění v tetrachlorethylenu a všech rozpouštědlech uvedených pro symbol F
- šetrný postup
- profesionální chemické čištění v uhlovodících (teplota destilace v rozmezí 150 °C do 210 °C, bod vzplanutí od 38 °C do 70 °C)
- normální postup
- profesionální chemické čištění v uhlovodících (teplota destilace v rozmezí 150 °C do 210 °C, bod vzplanutí od 38 °C do 70 °C)
- šetrný postup
- výrobek se nesmí chemicky čistit
Symbol Postup mokrého čištění
  - profesionální mokré čištění
- normální postup
  - profesionální mokré čištění
- šetrný postup
  - profesionální mokré čištění
- velmi šetrný postup
  - nesmí se čistit za mokra